Skip to main content

Her er en oversigt over links, der kan være relevante, når du skal til at tage kørekort:

Love og regler
Borger.dk – om køreundervisning, bl.a. en kort gennemgang af de forskellige regler
Færdselsstyrelsen – om kørekort og køreprøver
Retsinfo – lovside med bekendtgørelsen der opstiller reglerne for kørekort
Forbrugerstyrelsen – om køreskolers markedsføring
Krav til pasbillede

Dokumenter / Blanketter 
Ansøgning om kørekort – P23
Samtykkeerklæring for 17 årig – P23T
Ledsagerblanket – 17 årige

Sikkerhed
Rådet for større Færdselssikkerhed

Forberedelse til Teori og Praktisk prøve
Gode råd til teoriprøven
Tekniske spørgsmål til den praktiske prøve
Den lille teoribog

Forbrugerinformation fra myndighederne
Betaling af teori/køreprøve
Ren besked om kørekort (Portalen Forbrug.dk)
Færselsstyrelsen
Ankenævnet for køreundervisning