Gode råd til teoriprøven

Gode råd til teoriprøven

 

Særlig opmærksom

Du skal være særlig opmærksom på ting der har betydning for din kørsel de næste 2-3 sekunder. Hvis du bremser for noget (f.eks. børn), så skal du ikke være særlig opmærksom på ting, som kommer efter det du bremsede for – de ting vil du ikke længere nå frem til indenfor 2-3 sekunder.

Man bliver aldrig spurgt om man er opmærksom på …  der bliver kun spurgt om man er SÆRLIG opmærksom på … og det er man kun når det man bliver spurgt om har betydning for vores kørsel lige nu. F.eks. en lysregulering: hvis der er grøn så kører man, hvis der er rødt, skal man stoppe.

Særlige opmærksom på cyklister/knallerter:
Når de ER på billedet og har betydning for din kørsel lige nu, eller når du krydser deres bane i forbindelse med højre/venstresving, overhaling højre om en venstresvingende bil hvor man f.eks. krydser ind over kant-linjen til rabatten.

Særlige opmærksom på modkørende:
1:Når der er en modkørende på billedet der har til hensigt at komme over i din bane f.eks. er i gang med overhaling eller blinker til venstre.

2: HVER GANG du skal over i de modkørendes bane, f.eks. når du overhaler, svinger til venstre eller vender bilen. Du skal være særlig opmærksom på modkørende i de 3 manøvrer UANSET om der er en modkørende på billedet eller ej, også i lysregulering hvor du svinger for f.eks. grøn pil.

Særlige opmærksom på kørebanestriber:
Du er kun særlig opmærksom på kørebanestriber når de har betydning for hvad du vil eller må gøre lige nu. F.eks. hvis du kører på en lige vej uden andre biler foran så vil kørebanestriber ALDRIG kunne få betydning for dig. Du kan være særlig opmærksom hvis du ønsker at overhale og striberne har betydning for om du vil/kan gøre det lige nu. (Hvis du f.eks. ikke må køre hurtigere end den forankørende, har det ingen betydning hvordan striberne ser ud)

Særlige opmærksom på kørebanens tilstand:
Dette betyder kort og godt om vejen/kørebanen er glat (nedsat vejgreb). Det kunne f.eks. være sne, is, regn, grus, brosten eller lign.

Man er altid særlig opmærksom på: Børn, cykler, ældre og ”klovnen”, men vi skal også tænke på traktorers dårlig bremser, MC kører for stærkt og bremser dårligt, lastbiler / busser kører over i modsatte side ved skarp svingning, lastbiler/busser accelerer langsomt og bremser dårligt, MC + cykler og knallerter er meget sidevindsfølsomme osv.

Afstand
Af øvrige ting du kan blive spurgt om / vurdere er afstand til forankørende. Du skal som tommelfingerregel have en sikkerhedsafstand svarende til halvdelen af din hastighed i meter. Du kan ”måle” afstand ved at forstille dig hvor mange biler der kan være tæt sammen mellem dig og forankørende, hvis du så beregner at en bil er 5 m. Har du resultatet.

– Du kan blive spurgt om brug af overhalingslys ved overhaling, og der kan eller SKAL du bruge overhalingslyset efter nedenstående tabel:
Når du vil overhale om dagen I lygtetændingstiden
Alm bil Kan(valgfrit) SKAL
Lastbil/bus/påhæng SKAL SKAL

 

Højde/længde/bredde

Max: skal afmærkes ved udhæng på:

Højde 4 m

Længde 12m 1m.

Brede 2,55m 15cm.

Gods må aldrig hænge så langt ud over bilen at det overskrider grænsen på 12m./2,55m.

 

Advarselstrekant: min 50 m. på alm. vej og min 100 m. motorvej.

Slæbning af anden bil: max. 30 km/t, ikke på motorvej, max 4 m. slæbetov + markeres hvis det er mere end 2 m., styretøj og bremser skal virke, føreren af den slæbte bil skal have kørekort.

 

Bremse eller standse

Bremse og standse er ikke det samme. Når du bremser nedsætter du farten ved at træde på bremsepedalen – men du standser ikke. Når du standser, træder du på bremsepedalen indtil bilen holder stille.

 

Orientering

Du skal sætte igang fra kanten af vejen, skifte vognbane, flette ind på motorvejen eller lignende. Før du udfører manøvren, skal du naturligvis orientere dig i sidespejlet og over skulderen.

 

Der er ingen kørende bagude

Hvis du får at vide at der er ingen kørende bagude, så er det noget du ved, fordi du allerede har orienteret dig korrekt. Derfor kan du godt udføre manøvren, med mindre noget andet taler imod.

 

Du får ikke noget at vide om bagfra kommende

Hvis du ikke får noget at vide om bagfra kommende, så har du ikke orienteret dig over skulderen og tjekket den blinde vinkel endnu. Derfor skal du ikke udføre manøvren med det samme. Selvom du kan se i sidespejlet at der er frit, skal du først orientere dig ved at se bagud og afdække den blinde vinkel.

 

Alkohol

Det er ulovligt at køre med en promille på over 0,50, hvilket svarer til over 0,25 mg per liter luft, du udånder. Du skal huske, at det også er ulovligt at have en promille på under 0,50, hvis du er involveret i et trafikuheld, eller hvis du kører usikkert.

Det er forbudt at overlade din bil til en som tydeligvis er beruset. Medicin / narkotika kan være lige så farlig som alkohol og en blanding af alkohol/ medicin/ narkotika vil gøre det endnu farligere at øre en bil. Politiet kan til enhver tid kræve udåndingsprøver af dig.

 

Svar hurtigt
Når du øver dig, så prøv at svare med det samme du får spørgsmålet. Undgå at bruge for lang tid på ET spørgsmål. Sæt dit kryds også selvom den rigtige løsning nogle gange kommer til sidst. Har du sat dit kryds, så ved du hvad du skal rette.

I tvivl om svaret?
Er du i tvivl om svaret, så følg din første indskydelse (du har hørt svaret før). Sæt dit kryds, glem spørgsmålet og vær klar til det næste billede. Der er mindst 50% sandsynlighed for at dit kryds er sat rigtigt. Men hvis du bruger for lang tid på et billede, så er det næsten 100% sikkert at du ikke er klar når det næste billede kommer og derfor får fejl i de næste billeder.