Skip to main content

HUSKELISTE

 Når du har styr på nedenstående, er du klar til den mundtlige del af den praktiske køreprøve.

Bremser

 • Bremsepedalen må ikke kunne trædes i bund når der trædes hurtigt og hårdt på pedalen
 • Bremsepedalen må ikke synke mens den holdes nedtrykt ved konstant tryk
 • Bremsevæske-standen skal være mellem min. og max. mærket
 • Kontrol af vakuumforstærker (bremseforstærker)
  Motoren skal være slukket
  Træd på bremsepedalen 3-5 gange indtil bremsepedalen føles hård
  Hold bremsepedalen nede og start motoren som reaktion skal pedalen synke et lille stykke.
  OBS: (Vi kan IKKE afprøve det i vores bil, da vores bil har elektrisk bremseforstærker, og den laver selvtjek med jævne mellemrum)

Styretøj

 • Ved nye biler må der normalt ikke være ratslør. Dette kontrolleres ved at hjulene straks følger rattets bevægelser (i biler med servostyring foretages kontrollen med startet motor)
 • Styreapparatet skal virke let, sikkert og hurtigt.
 • Der må normalt ikke være ratslør. Dette betyder at hjulene straks skal følge rattets bevægelse.
  I biler med servostyring foretages kontrollen med startet motor. Langt de fleste biler HAR servostyring. Ryk lidt fra side til side i rattet, og se om hjulene følger rattets bevægelser.
 • Servobeholderens væskestand skal følge bilfabrikantens forskrifter. Dette kontrolleres enten ved at væskestanden er mellem min. og max. mærket eller ved at kontrollampen herfor ikke er tændt.
  OBS: (Vores bil har ikke en servobeholder, da den har elektrisk servostyring)

Lygter, reflekser og horn

 • Alle lygter og reflekser skal være hele (ubeskadiget) og rene (ikke dækket til af sne, is, mudder eller andet skidt), og alle lygter skal kunne lyse (pæren må ikke være sprunget)
 • Nærlyset: Der skal være 2 lygter, skal lyse hvid eller gullig, og må ikke blænde og falde 1 cm pr. meter
  Dette tjekkes ved at man stiller sig foran bilen med nærlyset tændt, markere med en finger lysindfaldet og træde ca. 1 meter tilbage. Her skal det have et fald på ca. 1 cm.
 • Fjernlyset: Der skal være 2 lygter, skal lyse hvid eller gullig
 • Baglygterne: Der skal være 2 lygter, skal lyse rødt
 • Stoplygterne/bremselyset: Der skal være 3 lygter (2 på ældre biler), skal lyse rødt, og skal lyse væsentligt/3-4x kraftigere end baglygterne
 • Blinklygterne: Der skal være 6 lygter, og skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys
 • Havariblinket skal kunne tænde alle blinklygter samtidig
 • Positionslyset: Der skal være 2 lygter, skal lyse hvid eller gullig, og må ikke blænde
 • Nummerpladelygter: Mindst 1 lygte, skal have hvidt lys, der skal kunne belyse bagerste nummerplade så den kan læses fra 20 m. afstand.
 • Lygter i lygtepar skal have ens farve og lysstyrke
 • Hornet skal have en klar og konstant tone

Motor og udstødningssystem

 • Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj
 • Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie
 • Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, aflæst på oliepindens max. og min. mærker eller efter instruktionsbogens anvisninger
 • Kølervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde bedømt efter instruktionsbogens anvisninger
 • Sprinklervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde (nok til turen)
 • Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast Bærende dele

Dæk, Fælge og støddæmpere

 • Dæk, hjulfælge og hjulejer skal være ubeskadigede.
 • Dækkene skal være af samme type på alle fire hjul.
 • Alle dæk skal have mindst 1,6mm dybde i hovedmønstret.
  Hvis du bliver bedt om at tjekke om der er tilstrækkeligt med mønster på dækkene, så find en pil, fabrikat symbol eller bogstaverne TWI (Tread Wear Indicator) da den viser hvor du kan finde en slidindikator, der er præcis 1,6mm høj. Tjek at mønsteret er dybere end slidindikatoren (en lille gummidut mellem lamellerne(rillerne)).
 • Der skal være korrekt dæktryk i alle hjul. I bilens instruktionsbog, finder man ud af hvor højt et tryk det skal være. Man skal tjekke trykket jævnligt.
 • Hvis dækkene er retningsbestemte, skal de alle køre i pilens retning. Pilen findes udenpå alle dækkene. Hvis de ikke er retningsbestemte, er der ingen pil.
 • Pigdæk må anvendes fra 1. november – 15. april
 • Støddæmpere skal være virksomme ved alle hjul, bedømt ved, at bilen straks går i ro efter en kraftig påvirkning af støddæmperne. Der er støddæmper ved alle hjul.

Billede af motorrummet i vores bil (Mazda CX-30)

OBS: (Vores bil har IKKE en servobeholder, da den har elektrisk servostyring)

Køretekniske spørgsmål – få styr på køreprøven

Her på siden har vi samlet en huskeliste, som klæder dig på til den tekniske del af køreprøven. Når du har styr på de køretekniske spørgsmål, har du et godt udgangspunkt til den mundtlige del af den praktiske prøve, hvor køresagkyndig med garanti tester din tekniske viden.

Huskeliste til kørekort – Bremser og styretøj

Hvis køresagkyndig spørger ind til bremser eller styretøj, skal du huske følgende:

Bremsepedalen må ikke kunne trædes i bund ved hårde og hurtige tryk og må ikke synke ved konstant tryk.

Når du kontrollerer bremsevæsken, skal standen befinde sig mellem mærkerne for min. og max.

Hvis køresagkyndig beder dig om at kontrollere den manuelle bremseforstærker, skal du træde 3-5 gange på bremsepedalen, til den føles hård. Hold herefter pedalen nede, imens du tænder motoren. Hvis forstærkeren fungerer, vil pedalen synke et lille stykke.

I nyere biler må der som udgangspunkt ikke være ratslør. Det betyder, at hjulene straks skal følge rattets bevægelser. Hvis du er til køreprøve i en servostyret bil, foregår kontrollen med motoren tændt. Styreapparatet skal nemlig virke let, sikkert og hurtigt, så du altid kan bevare herredømmet over bilen.

De fleste biler har servostyring. Servobeholderens væskestand skal befinde sig mellem min. og max. mærket, så bestanden af væske følger bilfabrikantens forskrifter.

Huskeliste til køreprøve – Lygter, reflekser og horn

Lygter og reflekser skal kunne ses. Det betyder, at der ikke må være skader på lygter og reflekser, og disse skal holdes rene. Lygterne skal naturligvis kunne lyse. Hvis pæren er sprunget, skal den omgående udskiftes.

Nærlys: To lygter med hvidt eller gulligt lys. Må ikke blænder og skal falde 1 cm. pr. meter.

Fjernlys: To lygter, der lyser hvidt eller gulligt.

Baglygter: To lygter med rødt lys.

Bremselys: På nyere biler er der tre lygter, hvor ældre modeller kan have to. Lyset skal være rødt og 3-4x kraftigere end baglygterne. Når du aktiverer havariblinket, skal alle blinklygter starte på samme tid.

Positionslys: To lygter med hvidt eller gulligt lys. Lyset må ikke blænde.

Nummerpladelygte: Som minimum en enkelt lygte der lyser nummerpladen op, så denne kan aflæses på en afstand op til 20 meter.

Fælles for bilens lygter gælder, at lyset skal matche i farven.

Horn: Tonen skal være klar og konstant.

Tekniske Spørgsmål – Motor, udstødning, dæk, fælge og støddæmper

Motoren må ikke udvikle unødig røg eller støj og må ikke være tilsølet af olie, der siver ud.

Hvis du bliver bedt om at kontrollere, at mængden af motorolie er tilfredsstillende, skal du sikre dig, at måleren står mellem min. og max. mærket med mindre andre instrukser fremgår af instruktionsbogen. Det samme gælder for køler- og sprinklervæske. Her skal instruktionsbogen følges.

Udstødningssystemet må ikke være løst eller utæt.

Dæk, fælge og hjullejer skal være uden tydelige skader, og den samme dæktype skal benyttes på alle fire hjul.

Dækkenes hovedmønster skal have en minimumsdybde på 1,6mm. hvis køresagkyndig beder dig kontrollere dette, skal du anvende slidindikatoren som findes ved at kigge efter en pil, fabrikatsymbolet eller bogstaverne TWI på dækket. Indikatoren er en lille gummidut.

Dæktrykket skal leve op til fabrikantens forskrifter. Dem finder du i instruktionsbogen. Dæktrykket skal jævnligt kontrolleres.

Hvis du kører på retningsbestemte dæk, skal alle dæk køre i pilens retning. Du finder pilen udenpå dækket med mindre, at dækkene ikke er retningsbestemte. I de tilfælde er der ingen pil.

Pigdæk, der giver et bedre vejgreb i glat føre, må anvendes i perioden: 1. november – 15. april.

Alle fire hjul har støddæmpere, og støddæmperne skal naturligvis være virksomme. Det kontrolleres ved, at bilen straks går i ro efter en kraftig påvirkning af støddæmperne.

Vi anbefaler, at du læser op på listen inden din praktiske køreprøve. Hvis du har styr på disse informationer samtidig med, at du har styr på det praktiske, har du et godt udgangspunkt for at bestå prøven.