Info om kørekort uddannelsen

Info om kørekort uddannelsen

Teoretisk og praktisk undervisning

Når du skal tage dit kørekort, skal du tage det efter et nøje tilrettelagt program. Staten har bestemt i hvilken rækkefølge, du skal lære de forskellige moduler og hvor lang tid, du skal bruge på hvert modul.

Når du begynder at tage dit kørekort, vil du få udleveret en lektionsplan. Du vil derfor hele tiden kunne se, hvad du skal næste gang. Om det er en teori– eller en praksislektion, og hvad du skal lære i de forskellige moduler.

Når du har været til teoriundervisning et par gange, skal du på manøvrebanen. Det er en lukket bane, hvor du skal lære at betjene bilen. Du sidder alene i bilen, mens kørelæren er ude på banen. Herfra hjælper han dig med at gennemføre banen bedst muligt.

Når han ikke sidder ved siden af dig, så er det ikke fordi han ikke gider eller ikke tør. Det er fordi, det er klart den bedste måde at lære det på. Og tag det bare roligt, det er bestemt ikke noget racerløb, du skal deltage i. Det meste af tiden vil du køre så langsomt, at instruktøren kan gå ved siden af dig.

Når du har været på manøvrebanen skal du tilbage i teorilokalet. Her skal du gennemføre en eller to lektioner – alt efter hvordan lektionsplanen er skruet sammen.

Herefter skal du ud at køre på vejen for første gang. Resten af forløbet skifter mellem teori og praktik. På den måde får du indarbejdet den praktiske kørsel sammen med teorien.

For at få lov til at komme til teoriprøve, skal du først have lavet en lægeerklæring af din egen læge. Medbring et billede af dig selv i passtørrelse. Du skal bruge lægeerklæringen, når du bestiller din teoriprøve.

I dag skal du have gennemført et førstehjælps-kursus, for at få et kørekort. Det er et otte timers kursus, hvor du lærer, hvordan du afhjælper en situation, hvis du bliver indblandet i eller er vidne til en trafikulykke.

Du skal kunne hjælpe de tilskadekomne indtil den egentlige hjælp når frem.

Når du har været på manøvrebanen, har fået en lægeerklæring og har deltaget i et førstehjælpskursus, skal du aflevere dokumentation for det til din kørelærer. Han vil kontakte Borgerservice, hvorved du bliver godkendt, så du kan bestille en teoriprøve. Der kan være ventetid til at komme til teoriprøve, så bestil den i god tid inden du er helt færdig med kurset.

Som noget af det afsluttende skal du have et køreteknisk kursus på en glatbane. Her skal du lære at lave katastrofeopbremsning, undvigemanøvre og rette bilen op, hvis den skrider i glat føre. Det er et meget lærerigt, men også et krævende kursus. Derfor ligger det som noget af det sidste i forløbet. Du skal have erfaring med at skifte gear og sætte i gang, så du kan koncentrere dig om den køretekniske del.

Teoriprøven

Teoriprøven foregår hos færdselsstyrelsen og består af 25 billeder af forskellige scenarier, som du kan komme ud for som fører af en bil. Du får at vide, hvor hurtigt du kører, eller hvor du skal hen. Og så skal du svare på nogle spørgsmål. Det kan være: Hvordan vil du fortsætte? Hvad skal du være særligt opmærksom på? Du kan svare enten ”ja” eller ”nej” på hvert af spørgsmålene.

Du må have fejl i op til fem billeder for at bestå teoriprøven.

Gode råd til teoriprøven

Køreprøven

Når du har bestået din teoriprøve bestiller din kørelærer en køreprøve til dig hos en prøvesagkyndig. Køreprøven tager cirka 45 minutter. Inden I kører spørger den prøvesagkyndige dig nogle tekniske spørgsmål om bilen. Derefter kører I rundt i cirka en halv time. Når I er tilbage, vil han fortælle dig, om du er bestået, eller om du er dumpet. Hvis du er bestået, vil du få udskrevet et midlertidigt førerbevis med det samme. Nu er du i besiddelse af et kørekort. 🙂
Gyldigheden af et midlertidigt kørekort ophører, når det originale kørekort er udstedt. Midlertidige kørekort er kun gyldige i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *